Yağ Ayırıcı, Yağ Tutucu Genel Bilgiler ve Fiyat
Yağ Ayırıcı, Yağ Tutucu Genel Bilgiler ve Fiyat
 • Atık suyun,yağ ayırıcı kullanılmadan boru tesisatına gönderilmesi halinde, borular kısa zamanda tıkanacaktır.
 • Atık su içindeki bitkisel ve hayvansal kökenli yağları ve gresi ayrıştırarak bünyesinde tutan cihazlar yağ ayırıcı olarak isimlendirilmektedir.
 • Yağ tutucu ve yağ kapanı, yağ ayırıcı ile aynı anlamda kullanılan diğer deyimlerdir.
 • İyi bir yağ ayırıcı, tesisin bulunduğu bölgedeki kanalizasyon deşarj limitlerinde belirtilmiş olan değerleri sağlayan niteliklerde olmalıdır.
 • Paslanmaz çelik malzemelerden imal edilen bir yağ ayırıcı uzun yıllar boyunca bozulmadan, çatlamadan, kırılmadan ve nitelik değiştirmeden sorunsuz bir şekilde kullanılır.
Yağ Ayırıcı, Yağ Tutucu Genel Bilgiler ve Fiyat
KANALİZASYON DEŞARJ LİMİTLERİ
 • Atık suları toplamak, arıtmak ve doğada kullanılabilir hale getirdikten sonra doğaya vermekle yükümlü kurumlar(İSKİ,ASKİ,GASKİ,vb), ortak kanalizasyon şebekesine yönlendirilen atık suların içinde bulunabilecek maddelerin maksimum değerlerini belirlemiştir. Bu değerlerin tümü birden "Kanalizasyon Deşarj Limitleri" olarak anılır.
 • Kanalizasyon şebekesine verilen atık suyun içinde bulunabilecek maksimum yağ ve gres miktarı(gram/litre) ile askıda katı madde miktarı(Partikül adedi/litre) kanalizasyon deşarj limitleri ile sınırlanmıştır.
ATIK SUDA YAĞ VE GRES
 • Herhangi bir işletmede tesisata gönderilen atık su içinde, bitkisel veya hayvansal kökenli yağlar bulunduğu takdirde, işletme dahilindeki atık su borularının veya kanalizasyon şebekesinin tıkanması kaçınılmaz sonuçtur.
 • Kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla atık su arıtma tesisine ulaşan atık suda yağ bulunması halinde ise, arıtma tesisinin işletme maliyeti olumsuz etkilenir.
YAĞ AYIRICI İÇİNDE AYRIŞTIRILAMAYAN YAĞLAR
 • Atık suda bulunan, su ile kararlı emülsiyon meydana getirmiş yağlar,deterjan ve yağ çözücülerle çözülmüş yağlar, homojenize yağlar ile maddenin bünyesinde bulunan yağlar sadece yağ ayırıcı kullanılarak ayrıştırılamaz.
 • Yağ ayırıcı ile istenen sonucu alabilmek için, deterjan ve yağ çözücü miktarlarını minimum seviyelerde tutmak önemlidir.
YAĞ AYIRICI İLE KATI ATIKLARIN TUTULMASI
 • Özellikle ülkemizde, servisten dönen yemekler, tencere-kazan yıkama mahallinde tencerelerin içinde kalan malzemeler ve bulaşıkhanede ortaya çıkan yemek artıkları atık su tesisatına gönderilmektedir.
 • Bu şekilde atık su tesisatına verilen katı atıklar, tesisatı tıkamadan yağ ayırıcıya ulaştığı takdirde, yağ ayırıcı içindeki katı atık tutma bölgesinde tutulur.
 • Katı atık tutma bölmesi olan veya harici katı atık tutucu ile birlikte kullanılan yağ ayırıcı olması halinde, katı atıklar uygun özelliklerdeki filtre düzeni ile engellenir ve bu bölmede biriktirilir.
 • Bu tip bir yağ ayırıcı kullanılarak, kanalizasyon deşarj limitlerinden biri olan "Askıda Katı Madde Miktarı" kotrol altına alınabilir.
YAĞ AYIRICI HATTINA DOĞRUDAN BAĞLANAMAYACAK CİHAZLAR
 • Çöp öğütücüler hiçbir zaman yağ ayırıcı hattına doğrudan bağlanmamalıdır. Çöp öğütücüde katı maddeler öğütülüp su ile karıştırılarak boza kıvamında bir atık su meydana gelir. Bu atık suyun içindeki katı maddeler yağ ayırıcıyı çabucak tıkar. Bu nedenle, çöp öğütücüden çıkan atık su, yağ ayırıcı hattına bağlanmadan önce, uygun bir katı atık tutucuya yönlendirilmeli, katı maddeler çökeltildikten sonra, atık su yağ ayırıcıya gönderilmelidir.
 • Patates soyma makinası yağ ayırıcı hattına doğrudan bağlanmaması gereken diğer bir cihazdır. Patates soyma makinasından çıkan atık su içinde bulunan katı parçalar, boru tesisatını da tıkayabilir. Bu nedenle, bu tür cihazlardan çıkan atık su, tesisata verilmeden önce filtreden geçirilmeli, daha sonra sonunda yağ tutucu bulunan tesisata yönlendirilmelidir.
YAĞ AYIRICI ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER
 • Yağ ayırıcı paslanmaz çelik, galvaniz kaplamalı saç veya çeşitli plastik malzemeler kullanılarak üretilir.
 • Firmamızda tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemelerden mamul yağ ayırıcı üretilmektedir.
 • Tamamen paslanmaz çelik malzemelerden üretilen bir yağ ayırıcı, uzun yıllar boyunca, bozulmadan, çatlamadan, kırılmadan veya nitelik değiştirmeden sorunsuz bir şekilde kullanılır.
OTOMATİK YAĞ AYIRICI
 • Otomatik yağ ayırıcı olarak nitelenen bir yağ ayırıcının hangi fonksiyonları otomatik olarak yaptığı, bu otomasyonun güvenirliği, arızalara karşı hangi esaslarda garanti verildiği,bakım maliyeti gibi hususlar araştırılmalıdır.
 • Otomatik yağ ayırıcı söz konusu olduğunda, katı atıkların ne şekilde temizlendiği hususu, özellikle, incelenmelidir.
YAĞ AYIRICI FİYATI
 • Yağ ayırıcı-yağ tutucu belirleme aşamasında, Firmamızla temas ederek ihtiyaca uygun, fiyatı uygun ürünün belirlenmesinde destek almanızı öneririz.

YAĞ AYIRICI KULLANMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER

 • Oteller, her ölçekte restaurantlar, fast-food işletmeleri, düğün salonları
 • Toplu yemek üretim(Caterimg) tesisleri
 • Hastane, okul, fabrika, işyeri mutfakları
 • Et işleme tesisleri gibi gıda tesisleri
 • Alış veriş merkezleri yağ ayırıcı kullanmak mecburiyetinde olan işletmelerdir.

YAĞ AYIRICI NEDİR?

 • Atık suyun içinde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli yağlar ile gresi engelleyip biriktiren, bunların atık su tesisatına gitmesinin önleyen cihazlar yağ ayırıcı veya yağ tutucu olarak adlandırılır.
 • Burada söz konusu olan yağlar, suda kısmen veya tamamen çözülmeyen, su ile kararlı emülsiyon oluşturmayan, yoğunluğu 0,95 gr/cm3 veya daha az olan bitki ve hayvan kökenli yağlardır.
 • Yağ ayırıcı-yağ tutucu yağı yok eden veya kimyasal olarak yapısını değiştiren bir mekanizma değildir. Aksine, yağ ayırıcı yağ ile suyu birbirinden ayruıştırarak yağın bir bölgede depolanmasını sağlar.
 • Sudan ayrışarak bir bölgede depolanan yağlar, yağ ayırıcı tipine göre değişen metodlarla, ortamdan uzaklaştırılır.

YAĞ AYIRICI ÇALIŞMA PRENSİBİ

 • Bilindiği gibi, bitkisel ve hayvansal kökenli yağların yoğunlukları sudan küçüktür.
 • Bu yağların su ile karışması sonucu oluşan karışım, bir müddet dinlenmeye bırakılırsa, su altta, yağlar ise üstte kalacak şekilde, birbirinden ayrışır.
 • Üstte biriken yağ kütlesi, karışıma hareket vermeden, alındığı takdirde, altta yağdan büyük oranda arınmış olan su kütlesi kalır.
 • Yağ ile suyun ayrışabilmesi için, karışımın oranına, sıcaklığına ve miktarına bağlı olarak değişen bir süre, karışım olabildiğince, hareketsiz kalmalıdır.
 • Atık su tesisatından yağ ayırıcı içine gelen yağ-su karışımı, akışı kontrol edilmek suretiyle, hareketsiz hale getirilir. Yağ ve gres üstte birikirken, yağdan arındırılmış olan atık su yağ ayırıcı çıkışından kanalizasyona yönlendirilir.

YAĞ AYIRICI-YAĞ TUTUCU NEREYE KONMALI?

 • Prensip olarak, yağ ayırıcı, yağ-su karışımının meydana geldiği ana proses alanlarına, mümkün olan en yakın mesafede bir yere konmalıdır.
 • Ayrıca, yağ ayırıcı, periyodik olarak temizleneceği dikkate alınarak, temizlik ve bakım için en uygun yere yerleştirilmelidir.
 • Soğuk havalarda donma riski olan bölgelerde, yağ ayırıcı içindeki atık suyun donmasını önlemek üzere gerekli tedbirler alınmalıdır.

YAĞ AYIRICI HATTINA KESİNLİKLE BAĞLANMAMASI GEREKEN ATIK SULAR

 • Fekal atıklar içeren kanalizasyon suyu hatları, yağmur suyu hatları ve kimyasal madde içeren atık su hatları, kesin olarak, yağ ayırıcı hattına bağlanmamalıdır.

YAĞ AYIRICI'NIN TEMİZLENMESİ

 • Yağ ayırıcı yağı imha eden veya kimyasal olarak değiştiren bir mekanizmaya sahip değildir. Aksine, yağ ayırıcı, yağ ile suyu ayrıştırarak yağın bir bölgede birikmesini sağlar. Bu nedenle, kullanım şartlarına göre ve kullanım sırasında belirlenebilecek aralıklarla, biriken katı atıkların ve yağın ortamdan alınması gerekir.
 • Yağ ayırıcı, mümkün olduğu kadar, yağ ayırıcıya atık su gelmediği zaman diliminde temizlenmelidir.
 • Yağın ve katı atıkların alınması, yağ ayırıcı temizliğinin yapılması, modeline bağlı olarak, manuel, yarı otomatik ve otomatik olarak yapılabilir.

YAĞ AYIRICI SEÇİMİ

 • Yağ ayırıcı seçilirken, tercih edilen temizleme yöntemi, monte edilecek mahal ve yağ ayırıcı hattından geçen atık su miktarı gibi hususlar değerlendirilmelidir.
 • Kapasite tespit edilirken, ortalama değerler yerine, en yüksek kullanımda yağ ayırıcı hattına verilen atık su miktarı, yani anlık atık su debisi esas alınmalıdır.

YAĞ AYIRICI PERFORMANSI NASIL ARTTIRILIR ?

 • Katı atıklar, mümkün olduğunca, kaynağında tutulmalı, tesisata atılmamalıdır.
 • Yemek artıkları bulaşık yıkama bölgelerinde tutulmalı, tesisata gönderilmemelidir.
 • Kızartma yağları veya benzeri yağlar, giderlere dökülmemelidir.
 • Bulaşık yıkamada, olabilecek en az miktarda deterjan ve yağ çözücü kullanılmalıdır.
 • Yağ ayırıcının bir yok etme aracı olmadığı daima dikkate alınmalıdır.